Kontakt

ZARZĄD GŁÓWNY

 

Prezes Maria Stachowska:  tel. kom. 501 254 094

wiceprezes Alicja Stanikowska: tel. kom. 606 960 531

wiceprezes Jolanta Łysak: tel. kom. 509 108 934

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Janina Kowalska

Kalina Kostka

Maria Łapko

Iwona Tutur

Ewa Zielińska

 

Skarbnik:

Hanna Szalbierz: tel. kom. 601 801 175

 

Sekretarz:

Alicja Spaczyńska: tel. kom. 604 508 266

 

Adres Kolegium:

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

31-153 Kraków ul.Szlak 61

mail: info@kpipr.pl

 

Adres do korespondencji

61-694 Poznań u;l. Żołnierzy Lenino 29

 

Składki członkowskie:

nr rachunku bankowego: 77 1160 2202 0000 0000 5515 5170