O stowarzyszeniu

USTAWY

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: lex18.rtf

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: lex24.rtf

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej: lex26.rtf

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem": Ustawa.pdf