O stowarzyszeniu

O KOLEGIUM

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych  jest stowarzyszeniem mającym na celu kształtowanie i     doskonalenie   modelu   podstawowej  opieki zdrowotnej  w   Polsce.  Naszą   misją   jest    wspieranie rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego w Polsce. Inicjujemy  i podejmujemy działania zmierzające do opracowywania  i doskonalenia przepisów prawnych regulujących udzielanie świadczeń przez pielęgniarki i położne rodzinne, opiniujemy programy kształcenia podyplomowego, a także bierzemy czynny udział w pracach nad projektami nowych aktów prawnych lub zmian w prawie. Współpracujemy z   samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych.  Stowarzyszenie  dąży  do tego,  aby  pielęgniarki i położne rodzinne mogły udzielać świadczeń na rzecz pacjentów najwyższej jakości i w oparciu o sprawiedliwe regulacje prawne.