O stowarzyszeniu

Deklaracja

Członkostwo w KPiPR w Polsce

Zgodnie z & 13 Statutu KPiPR w Polsce do Kolegium przynależą: członkowie zwyczajni, członkowie stowarzyszeni – założyciele, członkowie honorowi.

Zgodnie z § 14 Statutu członkiem zwyczajnym Kolegium może być każda pielęgniarka(arz) i położna posiadająca(y) prawo wykonywania zawodu, kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa rodzinnego oraz pielęgniarki i położne środowiskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz pielęgniarka opieki długoterminowej i paliatywnej, która(y); złoży do Zarządu Oddziału Terenowego pisemną deklarację przynależności. Jeżeli w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki(ta) nie działa Oddział Terenowy stosowną deklarację przyjmuje Zarząd Główny.

Statut KPiPR w Polsce przewiduje członkostwo honorowe. Zgodnie z § 19 Członkiem Honorowym Kolegium może zostać osoba pochodzenia polskiego bądź innego państwa posiadająca szczególne zasługi w rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego i Kolegium, albo w zakresie współpracy międzynarodowej w tym kierunku. Godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Kolegium na wniosek Zarządu Głównego zgodnie z & 20 Statutu Kolegium.

Honorowi Członkowie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

mgr Emili Kin

dr Tadeusz Wadas

Składka członkowska roczna wynosi 120 złotych. Składka może być opłacana miesięcznie.

Opłacanie składek przelewem

Bank Millennium S.A.IV oddział nr Konta Bankowego 77 1160 2202 0000 0000 5515 5170

Deklarację członkowską, należy przesłać na adres Oddziału Terenowego działającego w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki(ta), jeśli w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki(ta) nie działa Oddział Terenowy stosowną deklarację należy przesłać na adres siedziby Zarząd Główny.

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) za składki wpłacane w związku z przynależnością do Stowarzyszenia nie mogą być wystawiane faktury VAT. Składki członkowskie uznaje się za czynności nierodzące skutków prawnopodatkowych (czynności te nie wykazywane są w deklaracji podatkowej VAT). Za opłacone składki istnieje jedynie możliwość wystawienia potwierdzenia wpłat na rachunek bankowy KPiPR w Polsce.

Druk deklaracji członkowskiej do pobrania

: Deklaracja-członkowska-KPiPR-w-Polsce-str-1-.pdf

: Deklaracja-członkowska-KPiPR-w-Polsce-str.2-.pdf