KOLEGIUM PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH RODZINNYCH W POLSCE

AKTUALNOŚCI

PIELĘGNIARKI RODZINNE

Pielęgniarki rodzinne

SKIEROWANIE NA REALIZACJĘ ZLECEŃ POZOSTAJĄCYCH W ZAKRESIE ZADAŃ PIELĘGNIARKI POZ; POŁOŻNEJ POZ; PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 2016_050_DSOZ_Zał nr 5  


Pielęgniarki rodzinne

WOW NFZ Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący skierowań do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejhttp://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12262/


CZYTAJ WIĘCEJ

POŁOŻNE RODZINNE

Położne rodzinne

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860


CZYTAJ WIĘCEJ

O stowarzyszeniu

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce jest stowarzyszeniem grupującym osoby zajmujące się zagadnieniami pielęgniarstwa rodzinnego, położnictwa rodzinnego. Terenem działania Kolegium jest obszar Polski, natomiast siedzibą władz naczelnych w Krakowie.
Aktualnie na terenie całego kraju działa 5 Oddziałów Terenowych Kolegium skupiających naszych członków. Zgłaszają się kolejne pielęgniarki i położne rodzinne deklarujące chęć przystąpienia do naszej organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

SPOTKANIA

CZYTAJ WIĘCEJ

SZKOLENIA

CZYTAJ WIĘCEJ